Α' - Β' - Γ' Δημοτικού

 
Στο «μικρό κύκλο» ανήκουν οι τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, Α΄, Β΄, Γ΄. Οι μαθητές που φοιτούν στις τάξεις αυτές έχουν την ευκαιρία:
  • Να συμμετάσχουν σε ποικίλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, κατάλληλα σχεδιασμένα γι' αυτούς, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
  • Να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους καθώς και τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητες τους, χάρη στο ειδικά διαμορφωμένο Πρόγραμμα Φοίτησης.
  • Να προσεγγίσουν ενσυναισθητικά «στιγμές» από την ιστορία και τον πολιτισμό, μας να γνωρίσουν με βιωματικές προσεγγίσεις τις διάφορες μορφές Τέχνης.
  • Τέλος να έρθουν σε επαφή με χώρους και φορείς εκτός σχολείου που έχουν σχέση με τον Πολιτισμό και τις Επιστήμες.

Χάρη στο Διευρυμένο Πρόγραμμα Σπουδών οι μαθητές του «μικρού κύκλου» συμμετέχουν εκτός από τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος, σε ποικίλες δραστηριότητες πολλαπλής στοχοθεσίας.
 
 
01 02 03
Πρόγραμμα: Σύγχρονης Τέχνης Πρόγραμμα: Εξερευνώντας τη Φύση Πρόγραμμα: Λαϊκός Πολιτισμός

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.