Πρόγραμμα Φοίτησης της Γ' Δημοτικού

Στη Γ΄ Δημοτικού ακολουθείται το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εμπλουτισμένο από τις επιπλέον ώρες Γλώσσας, Μαθηματικών Ιστορίας και Αγγλικών χάρη στο Διευρυμένο Πρόγραμμα Σπουδών.

Οι μαθητές στην Γ΄ διδάσκονται εκτός από τα κείμενα, συστηματοποιημένα τη Γραμματική ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα που στόχο έχουν την καλλιέργεια και παραγωγή γραπτού λόγου. Για το σκοπό αυτό ακολουθούν το Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας με προσεγγίσεις σε διάφορα λογοτεχνικά κείμενα. Η ύλη του Αναλυτικού Προγράμματος στα Μαθηματικά διδάσκεται σε θεματικές ενότητες οι οποίες έχουν λογική σειρά και βασίζονται σε προϋπάρχουσες γνώσεις. Στόχος μας η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης, η διατύπωση μαθηματικών συλλογισμών και η ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων. Σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή δίδεται ικανός χρόνος για εμπέδωση και διατίθενται φυλλάδια και φύλλα εργασίας για επίλυση μαθηματικών πράξεων και προβλημάτων. Ακόμη οι μαθητές διδάσκονται τα μαθήματα ειδικοτήτων Αισθητικής Αγωγής: (Εικαστικών, Μουσικής), Φυσικής Αγωγής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από καθηγητές ειδικοτήτων. Στη Γ΄ Δημοτικού οι μαθητές έρχονται σε πρώτη επαφή με τη δεύτερη ξένη γλώσσα που έχουν επιλέξει από τη Β΄ Δημοτικού, που είναι κατ' επιλογή τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά.

foto 24 foto 25 15

Πρόγραμμα Ιστορίας συζητώντας για τους θεούς του Ολύμπου

Πρόγραμμα Λογοτεχνίας: Εικονογραφώντας το βιβλίο της Λιλής Λαμπρέλλη 
"Αχ, σοκολάτα"

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.