Δ' - Ε' - ΣΤ' Δημοτικού

Τα μαθήματα που διδάσκονται στις Δ΄- Στ΄ τάξεις είναι αυτά που προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εμπλουτισμένο σύμφωνα με το διευρυμένο πρόγραμμα που εφαρμόζεται στη Σχολή μας. 

Το διευρυμένο πρόγραμμα :

  • εξασφαλίζει πρόσθετες ώρες στα βασικά μαθήματα κάθε τάξης και στις ξένες γλώσσες
  • αξιοποιεί το κατάλληλα σχεδιασμένο  εκπαιδευτικό υλικό της Σχολής
  • δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν σε ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτόμες δράσεις, ανάλογα με την ηλικία και τη διδακτέα ύλη της κάθε τάξης
  • περιλαμβάνει μαθήματα Εικαστικών, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής, Φιλαναγνωσίας, και Πληροφορικής τα οποία διδάσκουν ειδικευμένοι καθηγητές
  • επιτρέπει η  Αγγλική γλώσσα να διδάσκεται έξι ώρες (αντί  τρεις που προβλέπεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα)
  • συμβάλλει στη συστηματική διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά ή Γερμανικά) η οποία έχει ήδη εισαχθεί από την Γ’ Τάξη με τέσσερις ώρες εβδομαδιαίως και συνεχίζεται στις Δ’ – Ε’ και ΣΤ’
  • εμπλουτίζει το Γλωσσικό μάθημα με δυο ώρες, μία εκ των οποίων είναι αφιερωμένη στην καλλιέργεια της Φιλαναγνωσίας  
  • ενισχύει  τη διδασκαλία των Μαθηματικών και της Πληροφορικής η οποία πραγματοποιείται στο εξοπλισμένο εργαστήριό μας μια φορά την εβδομάδα με στοιχεία Ρομποτικής και Τεχνολογίας

Παράλληλα στο πλαίσιο της αρμονικής ανάπτυξης των διανοητικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών και της δημιουργίας ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχή σε πολλές άλλες δραστηριότητες όπως είναι : η Χριστουγεννιάτικη αγορά, συμμετοχή σε εκθέσεις ζωγραφικής, σε πανελλήνιους ή πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς μαθηματικών και φυσικών επιστημών και σε εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές επισκέψεις καθώς και σε εκδηλώσεις και γιορτές.

Η Σχολή επίσης προάγει τον εθελοντισμό και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές για ανιδιοτελή προσφορά σε άτομα ή φορείς που χρειάζονται υποστήριξη.

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.