Δημιουργία στο Εργαστήριο

 
Σύμφωνα με το Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η Εικαστική, η Θεατρική και η Μουσική αγωγή συνθέτουν την Αισθητική Αγωγή που ως σκοπό έχει να καλλιεργεί τρεις φυσικές λειτουργίες:
  • τις αισθήσεις (βλέπω, ακούω, αγγίζω, κινούμαι, αισθάνομαι),
  • την αντίληψη (αποκρίνομαι, επεξεργάζομαι νοητικά, ερευνώ, επικοινωνώ και άλλα),
  • την πράξη (πράττω, δημιουργώ, παράγω, δρω και άλλα).

Οι λειτουργίες αυτές συνδέονται και διαπλέκονται μεταξύ τους, με τα συναισθήματα, τις συγκινήσεις, τις ιδέες, τη φαντασία, τις γνώσεις και τις δεξιότητες.
Ειδικότερα, στο σχολείο μας προσεγγίζουμε την Εικαστική αγωγή όχι μόνο ως διαδικασία που διαμορφώνει μια αισθητική ταυτότητα στον άνθρωπο, αλλά και ως μια διεργασία που συνεισφέρει σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και σε όλους τους μαθησιακούς στόχους (γνώσεις, δεξιότητες, τάσεις και συναισθήματα).

Απόλαυστε τις εργασίες μας.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.