Καινοτόμα Προγράμματα

 

Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Δημοτικού συμμετέχουν σε Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα τα οποία σχεδιάζονται από τους εκπαιδευτικούς και τη συντονίστρια του κύκλου και πραγματοποιούνται εντός του ωρολογίου προγράμματος. Στα προγράμματα αυτά εμπλέκονται και πρόσωπα ή φορείς που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Οι μαθητές για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων πραγματοποιούν επισκέψεις, συμμετέχουν σε δρώμενα, ανακοινώνουν οι ίδιοι τα αποτελέσματα των ερευνών τους και εκθέτουν τα προϊόντα των εργασιών που εκπονούν κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων αυτών.

Τα καινοτόμα προγράμματα στην Α΄ και Β΄ έχουν σχέση με:

  • Μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος και την Τέχνη.
  • Το Λαϊκό Πολιτισμό και την Παράδοση.

Στη Γ΄ τάξη εφαρμόζονται Καινοτόμα Προγράμματα που έχουν σχέση:

  1. Με τη Μυθολογία και Ιστορία Τέχνης που διδάσκονται οι μαθητές στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας του Αναλυτικού Προγράμματος.
  2. Διαθεματικά Προγράμματα που έχουν σχέση με τη Γλώσσα, τη Λογοτεχνία, τα Μαθηματικά, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, την Ιστορία, τα Θρησκευτικά, τη Μουσική, τους Υπολογιστές, τα Εικαστικά, τη Φυσική Αγωγή.

Με αφορμή κάποια ενότητα μαθήματος του Αναλυτικού Προγράμματος οι μαθητές οδηγούνται σε διαφορετικούς άξονες προσέγγισης της γνώσεις και της έκφρασης. Εξετάζοντας διαθεματικά το γνωστικό αντικείμενο και βοηθούμενοι από εποπτικά μέσα, υλικά, δράσεις αλλά και επισκέψεις σε μουσεία και χώρους των τεχνών οδηγούνται από την ανακάλυψη της νέας γνώσης στην αναγκαιότητα έκφρασης και δημιουργίας. Προϊόντα μιας τέτοιας προσέγγισης είναι η παραγωγή λόγου, η συγγραφή κειμένων με αφορμή τη μουσική και τη ζωγραφική, η ανακάλυψη γεωμετρικών σχημάτων και στερεών μέσα από έργα τέχνης και τη δημιουργία τρισδιάστατων κατασκευών η δημιουργία εικαστικών αντικειμένων από άχρηστα υλικά και η συγγραφή ιστοριών γι' αυτά, κ.α. Με τις επισκέψεις σε μουσεία, χώρους και ιδρύματα τέχνης και βιβλιοθήκες οι μαθητές έχουν νέες προσλαμβάνουσες και μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να σέβονται το χώρο που τους φιλοξενεί. 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.