Αποτελέσματα εξετάσεων 2017

DELF Α1:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%

DELF Α2:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%

DELF Β1:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%

DELF Β2:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 80%
 
 
 
 

Αποτελέσματα εξετάσεων 2016

DELF Α1:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%

DELF Α2:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%

DELF Β1:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 83%

DELF Β2:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 88%

DALF C1:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%
 
 
 
 
 

Αποτελέσματα Εξετάσεων 2015

 

DELF Α1:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%

DELF Α2:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%

DELF Β1:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%

DELF Β2:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%
 
 

Αποτελέσματα Εξετάσεων 2014

 

DELF Α1:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 99,71%)

DELF Α2:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 97,26%)

DELF Β1:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 83%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 85,80%)

DELF Β2:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 83%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 72,84%)

Αποτελέσματα Εξετάσεων 2013

 

DELF Α1:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 96,89%)

DELF Α2:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 94,39%)

DELF Β1:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 85,83%)

DELF Β2:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 71,4%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 62,89%)

Αποτελέσματα Εξετάσεων 2012

DELF Α1:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 97,26%)

DELF Α2:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας97%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 93,28%)

DELF Β1:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 72%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 80,53%)

DELF Β2:

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 71,89%)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.