Πρόγραμμα Σπουδών στα Γαλλικά

Διδακτική Μεθοδολογία

didaktiki-methodos

Οι διδακτικές στρατηγικές που ακολουθούνται στοχεύουν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές, καθώς και στην αποτελεσματικότερη κατάκτηση των γνώσεων που απαιτούνται σε κάθε στάδιο της πορείας τους. Οι μαθητές προετοιμάζονται κατάλληλα, ώστε παράλληλα με την απόκτηση διπλωμάτων να κατακτούν όλα τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να ζήσουν, να σπουδάσουν, να δραστηριοποιηθούν σε γαλλόφωνο περιβάλλον. Λαμβάνονται υπόψη οι εξής συνιστώσες: η ηλικία των μαθητών, οι μαθησιακές τους ανάγκες, και το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους.

Ο διδάσκων χρησιμοποιεί κατ' εξοχήν τη μέθοδο της επικοινωνιακής προσέγγισης. Μπορεί, όμως, να προσφύγει, βάσει των αρχών της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής Προσέγγισης (Pedagogie Differenciée), στην πολυμεθοδoλoγία (éclectisme, polymethodologisme), δηλαδή:

  • στην υιοθέτηση διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας (ελκυστικά βιβλία με το απαραίτητο ψηφιακό συνοδευτικό υλικό και συνδυασμός επικοινωνιακής καιπαραδοσιακής μεθόδου),
  • στην εναλλαγή μορφών και τύπων διδασκαλίας (νidéo, διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια ρόλων)
  • στην εκπόνηση διαθεματικών εργασιών και projets
  • στη γόνιμη διαπολιτισμική επαφή, μέσω της επικοινωνίας και ανταλλαγής με μαθητές σχολείων της Γαλλίας

Κατανομή σε Επίπεδα                     

Η εκμάθηση της Γαλλικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας ξεκινά στη Γ΄ Δημοτικού.

katanomi-se-epipeda

Από την Ε΄ τάξη και έως την ολοκλήρωση των σπουδών στο Λύκειο η διδασκαλία γίνεται σε επίπεδα. Αυτό βοηθά στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία και την αρτιότερη προετοιμασία για τις εξετάσεις των διπλωμάτων DELF.

Σχολικά Εγχειρίδια

Τα σχολικά εγχειρίδια γαλλικής γλώσσας είναι όλα εγκεκριμένα από το ΥΠΕΠΘ και εναρμονίζονται με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (CECR). Σε συνδυασμό με τη χρήση των πολυμέσων, τις διαθεματικές εργασίες και την εβδομαδιαία διδασκαλία λογοτεχνικών έργων, συμβάλλουν ώστε οι μαθητές να αντιλαμβάνονται ότι η ξένη γλώσσα δεν χρησιμεύει μόνο για τη συνεννόηση μεταξύ ανθρώπων που έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης και έκφρασης, αλλά και για την πρόσληψη και διαχείριση πληροφοριών από διάφορα γνωστικά πεδία.

vivlia

Επιδιώκεται, ιδιαίτερα, η ευαισθητοποίηση των μαθητών στο φωνημικό σύστημα της γαλλικής γλώσσας, η κατανόηση, πρόσληψη, παραγωγή και αναπαραγωγή προφορικού και στη συνέχεια γραπτού λόγου, καθώς και η σταδιακή εξοικείωσή τους με στοιχεία πολιτισμού (ιστορία, τέχνη, κοινωνικές πρακτικές) της Γαλλίας και των Γαλλόφωνων χωρών.

Για να αποκτήσουν οι μαθητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας, προβλέψιμες ή απρόβλεπτες, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα, σχεδιάζεται ποικιλία επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, με βάση το υλικό των επιλεγμένων εγχειριδίων και δημιουργείται μέσα στην τάξη το κατάλληλο πλαίσιο άσκησης της γνωστικής και κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών και ανάπτυξης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης τους.

 

«Απογευματινά ateliers artistiques» "Le français autrement "

Το Σχολείο μας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδας οργανώνει για όλους τους μαθητές μας που έχουν επιλέξει τα γαλλικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα και επιθυμούν:

«Απογευματινά ateliers artistiques»

(Improvisation théâtrale, danse moderne, conte, cuisine, jeux de société et jeux mathématiques)

Γάλλοι εμψυχωτές προτείνουν έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης της γλώσσας: ευχάριστο, δημιουργικό, διαδραστικό, ευφάνταστο!

Τα εργαστήρια λειτουργούν για συγκεκριμένο κύκλο εβδομαδιαίων μαθημάτων και ολοκληρώνονται με παρουσίαση της δουλειάς από τα ίδια τα παιδιά. 

Σκοπός της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής παιδείας που τα «Απογευματινά ateliers artistiques» προσφέρουν είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μια πλούσια προσωπική καλλιέργεια καθόλη τη διάρκεια της φοίτησης τους στο σχολείο, συναντώντας έργα, καλλιτέχνες, πολιτιστικούς χώρους, παραδόσεις, συνήθειες, άλλους τρόπους σκέψης καθώς και να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες με όχημα τη γαλλική γλώσσα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.