Φυσικές Επιστήμες

 Τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών που διδάσκονται στο Γυμνάσιο είναι:

 • Φυσική
 • Χημεία
 • Γεωγραφία-Γεωλογία
 • Βιολογία

Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο συμβάλλει:

 • στην απόκτηση γνώσεων και τη δυνατότητα αξιολόγησης των επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών, ώστε ο μαθητής, ως μελλοντικός πολίτης, να είναι ικανός να αποφαίνεται για τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις τους, στην ατομική και κοινωνική υγεία, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης
 • στην αναγνώριση της μοναδικότητας και την αποδοχή της διαφορετικότητας κάθε ατόμου
 • στη διαπίστωση της συμβολής των Φυσικών Επιστημών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου

 Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς χρησιμοποιούμε, ανάλογα με το μάθημα:

 • το διαδίκτυο ως εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης πληροφοριών σε πλήθος ψηφιακών πηγών (μεταξύ άλλων χρησιμοποιούνται σύγχρονοι ηλεκτρονικοί χάρτες, το GoogleEarth κ.α.).  Με αυτό τον τρόπο συνδέουμε την τεχνολογία με το γνωστικό μας αντικείμενο
 • το εκπαιδευτικό Λογισμικό για κάθε μάθημα που βοηθά τους μαθητές - πολλαπλασιάζοντας τις δυνατότητές τους - να συγκεντρώσουν, να αναλύσουν, να οπτικοποιήσουν τα δεδομένα και τους μετατρέπει από παθητικούς ακροατές σε χρήστες με επιλογές.  
 • προβολές CD-DVD
 • πειράματα προσομοίωσης και παρουσιάσεις-παραδόσεις σε διαδραστικό πίνακα που ενεργοποιεί την κριτική σκέψη των μαθητών, προσφέροντάς τους ευκαιρίες για συμμετοχή, συνεργασία και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • πειράματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
 • ψηφιοποιημένο το εκπαιδευτικό υλικό μας με τη μορφή ενός ηλεκτρονικού βιβλίου (στο οποίο εμπεριέχονται για κάθε ενότητα το σχολικό βιβλίο, το βοηθητικό υλικό της Σχολής, επιπρόσθετο οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό όπως π.χ. εικονικές περιηγήσεις σε Μουσεία, ντοκιμαντέρ, παραπομπές σε σχετικά site για περαιτέρω ενημέρωση και διαδραστικές ασκήσεις).

 Επιπλέον, οι μαθητές μας:

 • Έχουν πρόσβαση σε πρόσθετο υποστηρικτικό διδακτικό υλικό (θεωρία και ασκήσεις) αποθηκευμένο στο e-school, τη διαδικτυακή πλατφόρμα διδασκαλίας του Σχολείου μας, για την καλύτερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης.
 • Συμμετέχουν σε πανελλήνιους και πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς και σε συναντήσεις αριστούχων μαθητών που οργανώνονται από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών κ.ά.
 • Δημιουργούν Διαθεματικές Εργασίες - Projects μεταξύ συναφών γνωστικών πεδίων (όπως Ηφαίστεια- Σεισμοί, Τηλεπικοινωνίες- Τηλεϊατρική- Δορυφόροι, Ζωή σε άλλους πλανήτες- Διαστημόπλοιο Kepler κ.α.).
 • Συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό, προσκεκλημένοι από μεγάλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) και το CERN που παράγουν σήμερα την τεχνολογία αιχμής.

Εκπαιδευτικό υλικό της Σχολής μας για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών:

fyskiki-a-gym fysiki-exofyllo-b-gymnasiou fysiki-exofyllo-g-gymnasiou
           ΦΥΣΙΚΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
xhmeia-b-gym
xhmeia-g-gym
 
         ΧΗΜΕΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ        ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.