Πληροφορική

Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο είναι να εφοδιάσει τους μαθητές:

  • με τις απαιτούμενες γνώσεις στις βασικές έννοιες και όρους των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας),
  • με τη δεξιότητα χειρισμού των Η/Υ και των περιφερειακών του μονάδων καθώς και
  • με την ικανότητα κριτικής αξιολόγησης των παρεχόμενων πληροφοριών ώστε να αναγνωρίζουν και να κρίνουν τις επιπτώσεις των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων οι μαθητές του Γυμνασίου διδάσκονται:

  • ενότητες σχετικά με το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή (Hardware),
  • το Λογισμικό (Software), την Εργονομία, τους Ιούς,
  • την Πειρατεία,
  • τις υπηρεσίες του Διαδικτύου, τα Πολυμέσα, τα Δίκτυα Υπολογιστών,
  • τους Αλγορίθμους και τις βασικές έννοιες Προγραμματισμού.
  • Σε πρακτικό επίπεδο οι μαθητές έρχονται σε επαφή με πλήθος γνωστών εφαρμογών, όπως Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής, MSW Logo.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.