Εισαγωγή

Το πρόγραμμα του Γυμνασίου έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εμπλουτισμένο σύμφωνα με το διευρυμένο πρόγραμμα που εφαρμόζεται στη Σχολή μας και υλοποιείται έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι παρακάτω βασικοί στόχοι:

  • η ομαλή προσαρμογή και εξοικείωση των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου με το νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η ουσιαστική εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • η ανάπτυξη και ενίσχυση γνωστικών, ερευνητικών και κριτικών δεξιοτήτων οι οποίες αποτελούν τη βάση για τηv ομαλή μετάβασή τους στο Λύκειο
  • η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και η καλύτερη ανταπόκριση τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας
  • Η παράδοση του σχολείου μας στη μετάδοση ευρύτερης παιδείας και καλλιέργειας αποτελεί το ψυχοπαιδαγωγικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται όλοι οι επιμέρους στόχοι. Η ολόπλευρη και πολυεπίπεδη ανάπτυξη των μαθητών συντελείται μέσα από μια ολοκληρωμένη παιδαγωγική διαδικασία συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στρατηγικών και διδακτικών προσεγγίσεων.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.