Ρητορική

Η ρητορική αποτελεί τη βάση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και αποσκοπεί στο να μεταφέρει αποτελεσματικά ο ομιλητής μηνύματα στο κοινό, να ενημερώσει και να επιχειρηματολογήσει.  Η καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων είναι πολύ σημαντική για τη ζωή των παιδιών μας, ανεξαρτήτως σπουδών και επαγγελματικής επιλογής, και αποτελεί σίγουρα ένα επιπλέον προσόν για την μετέπειτα ζωή τους.

Ειδικότερα, το debate ή αγχιμαχία είναι η διαδικασία δομημένης αντιπαράθεσης, κατά την οποία δύο πλευρές επιχειρηματολογούν πάνω σε ένα θέμα. Έρευνες από όλο τον κόσμο αποδεικνύουν ότι τα παιδιά που συμμετέχουν σε debates:

  • αναπτύσσουν την κριτική και αναλυτική σκέψη τους,
  • αποκτούν σφαιρικότερη κατανόηση ενός γνωστικού αντικειμένου σε σχέση με απλές μεθόδους διδασκαλίας και
  • αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση στην έκφραση των απόψεών τους.

Μέσα από τη διαδικασία του debate και της ρητορικής οι μαθητές καλλιεργούν τις δυνατότητές τους σε ένα δυναμικό περιβάλλον. Μαθαίνουν να αναπτύσσουν και να αντικρούουν επιχειρήματα, να δομούν τον προφορικό και τον γραπτό λόγο, να υποστηρίζουν τις ιδέες τους με παραδείγματα και να εξασκούν τις ρητορικές τους δεξιότητες μέσω παρουσιάσεων και ομιλιών. Συμμετέχουν σε ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, ενώ συζητούν εστιάζοντας σε πολιτικά, κοινωνικά και ηθικά θέματα της ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας. Η εκμάθηση της γλώσσας του σώματος, η διαπραγμάτευση, η διαχείριση διαφωνιών και λεκτικών εντάσεων, η διαλεκτική αντιλογία, ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, η έκθεση στο κοινό, η μεθοδικότητα, η ηρεμία και ο δομημένος λόγος είναι κάποια από τα στοιχεία της εκπαίδευσης των μαθητών.

 

1.jpg2.JPG3.JPG

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.