Παιδικός Σταθμός

Στον Παιδικό Σταθμό σημαντική είναι η ομαλή μετάβαση του παιδιού από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον και η εξοικείωση του με τις νηπιαγωγούς και τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας.  Υποστηρίζουμε κάθε παιδί ώστε να ενταχθεί στην ομάδα και να δημιουργήσει σωστές διαπροσωπικές σχέσεις με τους γύρω του. Αυτό επιτυγχάνεται με δράσεις σε παιγνιώδη μορφή, με παιχνίδια επικοινωνίας και συνεργασίας. Το πρόγραμμα που ακολουθείται δεν έχει στόχο μόνο την παροχή φροντίδας, αγάπης και ασφάλειας στα παιδιά, αλλά και κατάλληλων ερεθισμάτων για να γνωρίσουν τον κόσμο και να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους.  Μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες επιτυγχάνεται η καλλιέργεια του προφορικού λόγου, η γλωσσική τους ανάπτυξη, η επαφή τους με τις πρώτες προμαθηματικές έννοιες και εξασκείται η λεπτή τους κινητικότητα. Μέσα από την επαφή τους με διάφορα υλικά και τεχνοτροπίες τα παιδιά ασχολούνται με εικαστικές δράσεις και μαθαίνουν για το φυσικό περιβάλλον μέσα από διαδραστικές δράσεις. Με το κουκλοθέατρο, το θεατρικό παιχνίδι και την ψυχοκινητική αγωγή τα παιδιά καλλιεργούν τις εκφραστικές και δημιουργικές τους ικανότητες, γνωρίζουν το σώμα τους, αναπτύσσουν την αυτοπειθαρχία και το συντονισμό των κινήσεών τους, αποκτούν ρυθμό και αρμονία κινήσεων.

Οι παραπάνω δράσεις και δραστηριότητες πραγματοποιούνται για τους μαθητές του Προνηπίου και του Παιδικού Σταθμού σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον και μέσα από πρόγραμμα το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί ειδικά για το Σχολείο μας το British Council.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.