Παροχές

 • Δεκατιανό, μεσημεριανό φαγητό
 • Παρακολούθηση από παιδίατρο
 • Συνεργασία με παιδοψυχολόγο
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις
 • Θεατρική παιδεία
 • Μουσειακή Αγωγή
 • Ενημέρωση γονέων
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Ασφαλιστική κάλυψη κατά τη διάρκεια του προγράμματος
 • Εκπαιδευτικά τεύχη
 • Μαθητικά έντυπα

paroxes_01.jpgparoxes_02.jpgparoxes_03.jpgparoxes_04.jpgparoxes_05.jpgparoxes_06.jpgparoxes_07.jpgparoxes_08.jpgparoxes_09.jpg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.