Ψυχολογία και Συμβουλευτική


Για την καλύτερη ανταπόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης και προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές, τους γονείς και τους διδάσκοντες να πετύχουν τους κοινούς σκοπούς και στόχους τους, λειτουργεί, στο πλαίσιο της Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής.  Το Τμήμα, σε στενή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, παρακολουθεί τη μαθησιακή και συναισθηματική εξέλιξη μαθητών που προσφεύγουν στις υπηρεσίες του και στηρίζει το εκπαιδευτικό έργο σε περιπτώσεις που ανακύψουν ζητήματα της αρμοδιότητάς του.

Παράλληλα, το Τμήμα Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής οργανώνει συναντήσεις συμβουλευτικής για τους γονείς των μαθητών του Σχολείου μας, πραγματοποιεί εξειδικευμένες συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς της Σχολής και επιπλέον οργανώνει ανοιχτές επιστημονικές διαλέξεις για σύγχρονα παιδαγωγικά θέματα , οι οποίες απευθύνονται  σε εκπαιδευτικούς  και σε επαγγελματίες της ψυχικής υγείας.

Επίσης, στο πλαίσιο λειτουργίας του Τμήματος Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής, το Σχολείο παρέχει στους μαθητές του Λυκείου μια σημαντική υπηρεσία: τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου.

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.