Βιβλιοθήκη

 

Το μόνο που χρειάζεται να ξέρει κανείς, είναι πού βρίσκεται η βιβλιοθήκη…

                                                                                          Albert Einstein

 

Γενικές Πληροφορίες

Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου λειτουργεί ως δανειστική και είναι ενιαία για το  Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Περιλαμβάνει την Kύρια Συλλογή, το Παιδικό Τμήμα, το Τμήμα Περιοδικών, καθώς και από την προσωπική συλλογή του Ι..Μ.Παναγιωτόπουλου (περίπου 2.500 τόμοι). Στο χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχουν Η/Υ, καθώς και υλικοτεχνική δομή που επιτρέπει την διεξαγωγή διαλέξεων και εκδηλώσεων. 

Σκοπός

Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου αποτελεί δυναμικό περιβάλλον παροχής γνώσης, με σκοπό την πλήρη και άρτια πληροφόρηση των μελών της, καθώς και τη χάραξη νέων δρόμων συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Πιο συγκεκριμένα αποσκοπεί: 

  • στην αποτελεσματική συμβολή στο πρόγραμμα του Σχολείου και στην επιτυχή ανταπόκριση στις πληροφοριακές και ερευνητικές ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών, του διοικητικού και του τεχνικού προσωπικού της Σχολής
  • στη  λειτουργία της ως κέντρο πληροφόρησης 
  • στην καλλιέργεια της Φιλαναγνωσίας
  • στη διατήρηση και ανάπτυξη της συλλογής υλικού που έχει στην κατοχή της.

Λειτουργία

Η επεξεργασία του υλικού της συλλογής της Βιβλιοθήκης στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα και η μηχανοργάνωσή του γίνεται με τη βοήθεια του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6 του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. 
Η καταλογογράφηση γίνεται με τους κώδικες AACR2 (Anglo-American Cataloging Rules) και η θεματική ευρετηρίαση σύμφωνα  με τις θεματικές επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress Subject Headings). Η ταξινόμηση γίνεται με το διεθνές ταξινομικό σύστημα DEWEY (Dewey Decimal Classification).

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.