Υπηρεσίες

Υπηρεσία πληροφόρησης και δανεισμού

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και οι χρήστες της μπορούν να δανειστούν το σύνολο των βιβλίων της συλλογής της, εκτός από το πληροφοριακό υλικό, τα περιοδικά, κάποιεςσπάνιες εκδόσεις, στα οποία επιτρέπεται μόνο η φωτοτύπηση μέρους αυτών, καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό το οποίο διατίθεται για χρήση στο χώρο της βιβλιοθήκης.

Πληροφορίες για την δυνατότητα δανεισμού μπορείτε να βρείτε στον κανονισμό της Βιβλιοθήκης. Κανονισμός pdf

Αναγνωστήριο

Στη Βιβλιοθήκη υπάρχει αναγνωστήριο δυναμικότητας 30 ατόμων, στα οποία οι χρήστες μπορούν να μελετήσουν, να κάνουν επιτόπια χρήση του υλικού της Βιβλιοθήκης καθώς επίσης και να εργαστούν ανά ομάδες. Το αναγνωστήριο έχει σχεδιαστεί χρηστοκεντρικά, ώστε ο χρήστης να έχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στα βιβλία κατά τη διάρκεια της μελέτης του.

Σταθμοί εργασίας Η/Υ

Στη Βιβλιοθήκη υπάρχουν τρεις (3) Η/Υ που βρίσκονται στη διάθεση του κοινού εξοπλισμένοι με Windows7, με μόνιμη σύνδεση στο Internetκαι όλα τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των απαιτήσεων των χρηστών για μελέτη και σύνθεση κάθε είδους εργασιών.

Εκπαίδευση χρηστών

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης εκπαιδεύονται από το προσωπικό για τη λειτουργία και χρήση της Βιβλιοθήκης, για τους κανόνες που τη διέπουν, για τις δυνατότητες χρήσης της, καθώς και για εργαλεία αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών.

Αναζήτηση βιβλιογραφίας

Η Βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο της συνδρομής της στο εκπαιδευτικό έργο, παρέχει βοήθεια στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές για την αναζήτηση και τη σύνταξη βιβλιογραφίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.