Η Πληροφορική στο Δημοτικό

Το μάθημα της πληροφορικής στο δημοτικό πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας.
Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών οι μαθητές μέσα από το μάθημα της πληροφορικής, πρέπει να αποκτήσουν μια αρχική αλλά συγκροτημένη και σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή, αναπτύσσοντας παράλληλα ευρύτερες δεξιότητες κριτικής σκέψης και κοινωνικής συµπεριφοράς.
Οι μαθητές στη Α΄ και Β΄ δημοτικού αποκτούν μια αρχική γνωριμία με τον υπολογιστή μέσα από εκπαιδευτικές εφαρμογές με παιγνιώδη χαρακτήρα.
Στη Γ΄ και Δ΄ δημοτικού δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειμένου έτσι ώστε ο υπολογιστής να χρησιμοποιείται ως εργαλείο δημιουργίας και έκφρασης των μαθητών στη σχολική ζωή τους.
Οι τελευταίες τάξεις Ε΄ και Στ΄ δημοτικού καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν με την κριτική επεξεργασία, την μορφοποίηση και παρουσίαση των εργασιών των μαθητών καθιστώντας τον υπολογιστή ως ένα εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθηµερινών σχολικών δραστηριοτήτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.