Η Πληροφορική στο Γυμνάσιο - Λύκειο

 

Οι στόχοι της διδασκαλίας της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι να:

  • αποκτήσουν οι μαθητές μια αρχική αλλά συγκροτημένη και σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του Υπολογιστή,
  • εξοικειωθούν με χρήσεις του Υπολογιστή ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, γνωστικού και διερευνητικού εργαλείου καθώς και ως Εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών,
  • αναγνωρίζουν και να κρίνουν τις επιπτώσεις των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας,
  • εξηγούν τις βασικές έννοιες και τη βασική ορολογία της σύγχρονης δικτυακής τεχνολογίας και της τεχνολογίας των πολυμέσων,
  • χρησιμοποιούν το παγκόσμιο διαδίκτυο και να αξιοποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρει,
  • επιλύουν απλά προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.