Σπουδές στη Βρετανία και σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια

Eίναι γεγονός ότι η ανώτατη εκπαίδευση σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια αποτελεί την πρώτη επιλογή για πολλούς φοιτητές από όλο τον κόσμο. Τα αγγλόφωνα πανεπιστήμια διατηρούν ισχυρή παράδοση ακαδημαϊκών διακρίσεων, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν μία πρώτης τάξεως εκπαίδευση για επαγγελματική εξέλιξη σε πολλούς ακαδημαϊκούς τομείς και χώρους.

Οι βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής στα αντίστοιχα πανεπιστήμια είναι η επίτευξη επαρκούς βαθμού στο Απολυτήριο και στο IELTS. Το IELTS (International English Language Testing System), αποτελεί διεθνώς πιστοποίηση γλωσσικών δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα και απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής παγκοσμίως σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια.

Σε αυτό το πλαίσιο, το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αγγλικών της Σχολής μας στοχεύει στην απόλυτη εξοικείωση των μαθητών με τη γλώσσα και την λειτουργική της χρήση σε διεθνές περιβάλλον (σπουδές σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια, διαβίωση και εργασία σε χώρες εντός και εκτός Ευρώπης).

Επιπλέον, οι μαθητές μας της Β΄ και Γ΄ Λυκείου παρακολουθούν τμήματα προετοιμασίας IELTS και, παράλληλα, αναπτύσσουν όλες τις απαραίτητες ακαδημαϊκές δεξιότητες με την υποστήριξη εξειδικευμένου διδακτικού υλικού E.A.P (English for Academic Purposes).

Επίσης, σε στενή συνεργασία με το British Council στηρίζουμε τους μαθητές μας σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τους για την εισαγωγή τους σε πανεπιστήμια της Βρετανίας. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους οργανώνονται ενημερωτικές συναντήσεις για γονείς, και μαθητές από εκπροσώπους αρμόδιων φορέων.

.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.