Διπλώματα Cambridge IT Skills

Από το Μάιο του 2007 η Σχολή μας συνεργάζεται με τη Vellum Global Educational Services και το Τμήμα Διεθνών Εξετάσεων του Παν/μίου του Cambridge  και προσφέρει στους μαθητές ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών στον τομέα της Πληροφορικής το οποίο οδηγεί στην απόκτηση των παρακάτω Πιστοποιητικών:

 • International Diploma in ITSkills Foundation for Young Learners, για τους μαθητές του Δημοτικού,
 • International Diploma in ITSkills Standard Level, για τους μαθητές του Γυμνασίου,
 • International Diploma in IT Skills Proficiency, για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Στόχος του International Diploma in IT Skills Foundation for Young Learners είναι η ανάπτυξη των μαθησιακών δεξιοτήτων των παιδιών με δημιουργικό τρόπο που ψυχαγωγεί και εξοικειώνει τους μικρούς μαθητές στην χρήση του Η/Υ. Με την ολοκλήρωσή του, καθιστά τους μαθητές ικανούς, ήδη από την ηλικία των 12 ετών, να ανταπεξέλθουν σε προγράμματα βασικού επιπέδου ενηλίκων και να συνεχίσουν σε επίπεδο Standard και Proficiency με τη είσοδο τους στο Γυμνάσιο.


Οι τίτλοι σπουδών International Diploma in IT Skills Standard και Proficiency έχουν πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ως Αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο για τους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Ειδικά το International Diploma in IT Skills Proficiency προσφέρει επάρκεια (δε χρειάζεται ετήσια ανανέωση και δεν έχει ημερομηνία λήξεως) και οι κάτοχοι του συγκεκριμένου πιστοποιητικού είναι περιζήτητοι στον ανταγωνιστικό χώρο του ιδιωτικού τομέα.

Τα πιστοποιητικά International Diploma in IT Skills Standard και Proficiency γίνονται δεκτά σε όλο τον κόσμο για το υψηλό επίπεδο των γνώσεων και των διαδικασιών εξέτασης.

Από το 2008 η Σχολή μας λειτουργεί ως Cambridge Computer Centre. Τα Cambridge Computer Centre είναι εξεταστικά κέντρα που φέρουν επάξια τον τίτλο του Cambridge Centre αφού εφαρμόζουν και υλοποιούν προγράμματα σπουδών και διαδικασίες εκπαίδευσης εγκεκριμένες από τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό οργανισμό του κόσμου. Η εκπαιδευτική μεθοδολογία, τα σχέδια και πλάνα μαθημάτων, τα βιβλία και οι ασκήσεις φέρουν το λογότυπο του Cambridge και έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από το Τμήμα Διεθνών Εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Cambridge με τη διαδικασία ελέγχου ποιότητας Cambridge Validated Award.

Αποτελέσματα εξετάσεων 2015-16

 • International Diploma in IT Skills Proficiency: Ποσοστό επιτυχίας 100%
 • International Diploma in IT Skills Standard: Ποσοστό επιτυχίας 100%
 • Vellum Diploma in IT Skills Foundation for Young Learners (Δημοτικό): Ποσοστό επιτυχίας 100%

Αποτελέσματα εξετάσεων 2014-15

 • International Diploma in IT Skills Proficiency: Ποσοστό επιτυχίας 86%
 • International Diploma in IT Skills Standard: Ποσοστό επιτυχίας 100%
 • Vellum Diploma in IT Skills Foundation for Young Learners (Δημοτικό): Ποσοστό επιτυχίας 100%
 
photo001.jpgphoto002.jpgphoto003.jpg

Αποτελέσματαωεξετάσεων 2013-14

 • International Diploma in IT Skills Proficiency: Ποσοστό επιτυχίας 100%
 • International Diploma in IT Skills Standard: Ποσοστό επιτυχίας 100%
 • Vellum Diploma in IT Skills Foundation for Young Learners (Δημοτικό): Ποσοστό επιτυχίας 100%

Αποτελέσματα εξετάσεων 2012-13

 • International Diploma in IT Skills Proficiency: Ποσοστό επιτυχίας 100%
 • International Diploma in IT Skills Standard: Ποσοστό πιτυχίας 100%
 • Vellum Diploma in IT Skills Foundation for Young Learners (Δημοτικό): Ποσοστό επιτυχίας 100%

 

it-skills

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.