Εισαγωγή

Το πρόγραμμα του Λυκείου έχει σχεδιαστεί πάνω σε δύο βασικούς άξονες. Από τη μία, συνεχίζουμε την παράδοση κουλτούρας και ευρύτερης παιδείας που διακρίνει το Σχολείο μας, επιθυμώντας να συμβάλουμε στην ολόπλευρη καλλιέργεια των μαθητών μας και στην ομαλή και δημιουργική ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Από την άλλη, προετοιμάζουμε συστηματικά, μεθοδικά και με επάρκεια τους μαθητές μας για την επιτυχή συνέχιση των σπουδών τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε διευρύνει το πρόγραμμά μας με πρόσθετες ώρες διδασκαλίας, δίνοντας έμφαση στη φροντιστηριακή προσέγγιση των μαθημάτων και παρέχοντας στους μαθητές μας πλήρες και κατάλληλα σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό. Επιπλέον, το Σχολείο μας, θέλοντας να βοηθήσει τους μαθητές που επιλέγουν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, συνεργάζεται με διεθνείς μορφωτικούς οργανισμούς, όπως το Βρετανικό Συμβούλιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο και το DAAD, και προσφέρει στους μαθητές κάθε δυνατή βοήθεια για την επίτευξη των στόχων τους (e-portfolio, συνεχή ενημέρωση για τις προοπτικές σπουδών στο εξωτερικό, βοήθεια στη συμπλήρωση των αιτήσεων κ.λπ.).
Επιδίωξή μας είναι να εφοδιάσουμε τους μαθητές μας με όλες εκείνες τις αναγκαίες γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες, που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σύμμετρα στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής μας. 

* * *

Το Σχολείο μας, επιδιώκοντας τη συστηματική και μεθοδική προετοιμασία των μαθητών, την εμβάθυνση στη διδακτέα ύλη και την ουσιαστική επίλυση των μαθησιακών αποριών, έχει εντάξει στο ωρολόγιο πρόγραμμα και των τριών τάξεων του Λυκείου πρόσθετες ώρες διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου οι μαθητές να ολοκληρώσουν επιτυχώς την προετοιμασία τους για τα διπλώματα των Αγγλικών στην Α΄ Λυκείου και απερίσπαστοι να συνεχίσουν την προσπάθειά τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις, το Σχολείο μας παρέχει στους μαθητές που φοιτούν στην Α΄ Λυκείου πρόσθετες ώρες διδασκαλίας στο μάθημα των Αγγλικών. Επιπλέον, τους δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους στα μαθήματα προσανατολισμού ή να συνεχίσουν, όσοι επιθυμούν, τα μαθήματα της δεύτερης ξένης γλώσσας.

Στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, τάξεις προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, πέρα από τον ανασχεδιασμό της διδασκαλίας τω Αγγλικών για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών που σχεδιάζουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό, η έμφαση στις πρόσθετες ώρες διδασκαλίας δίνεται στη συστηματική και σε βάθος και με επάρκεια προετοιμασία των μαθητών στα μαθήματα κατεύθυνσης, ώστε να καταστεί περιττή κάθε εξωσχολική βοήθεια. Με στόχο την υψηλή βαθμολογία στις πανελλαδικές εξετάσεις, η προσέγγιση των μαθημάτων, τόσο στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος όσο και στο πλαίσιο των πρόσθετων ωρών διδασκαλίας, γίνεται αποκλειστικά με φροντιστηριακό τρόπο, παρέχοντας στους μαθητές μας πλήρες και κατάλληλα σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό. 

lyk1
lyk2
lyk3
lyk5

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.