Αποτελέσματα Εξετάσεων

Το Πρόγραμμα Σπουδών μας υποστηρίζει ουσιαστικά και με συνέπεια την επιτυχημένη συμμετοχή των μαθητών μας στις εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Cambridge για την απόκτηση των πτυχίων της αγγλικής γλώσσας. Τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών μας στις εξετάσεις του Cambridge ESOL για τα προαναφερόμενα διπλώματα είναι σημαντικά υψηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο.

dim-agglika-exams

 

Αποτελέσματα σχολικού έτους 2016-2017

ΚΕTfS (Επίπεδο Α2) 

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 98%

PETfS (Επίπεδο Β1)

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας (11-12 ετών): 100%
Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας (12-13 ετών): 91%

FCEfS - ECCEfS (Επίπεδο Β2) 

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%

CPE - ECPE (Επίπεδο Γ2)

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 76%

 

 

Αποτελέσματα σχολικού έτους 2015-2016

ΚΕT (Δημοτικού) 

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 91,8%

PET (Δημοτικού)

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%

FCE - ECCE 

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 87%

CPE - ECPE

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 76,5%

 

 

 

Αποτελέσματα σχολικού έτους 2014-2015

 

ΚΕT (Δημοτικού) 

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 96,4%

PET (Δημοτικού)

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 96,6%

FCE 

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 94,4%

CAE

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%

CPE

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 75%

ECCE

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%

ECPE

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%

 

 

Αποτελέσματα σχολικού έτους 2013-2014

 

ΚΕT (Δημοτικού) 11-12 ετών

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 96,4%

PET (Δημοτικού) 12 ετών

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 97,6%

FCE 13-15 ετών

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 81%

CAE 14-15 ετών

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 70%

CPE 15-16 ετών

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%

ECPE 15-16 ετών

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%

 

Αποτελέσματα σχολικού έτους 2012-2013

ΚΕT (Δημοτικού) 11-12 ετών

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 70%)

PET (Δημοτικού) 12 ετών

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 95,74%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 70%)

FCE 13-15 ετών

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 87%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 79%)

CAE 15 ετών

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 71%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 54%)

CPE 16 ετών

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 88%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 44%)

 

Αποτελέσματα σχολικού έτους 2011-2012

ΚΕT (Δημοτικού) 11-12 ετών

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 70%)

PET (Δημοτικού) 12 ετών

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 95,74%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 70%)

FCE

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 82,35%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 53,62%)

CAE 14-15 ετών

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 55,55%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 24,05%)

CAE 16-17 ετών

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 37,5%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 13,38%)

CPE

Ποσοστό επιτυχίας του Σχολείου μας: 100%
(Πανελλαδικό ποσοστό: 26,94%)

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.