Συνεργασίες Αγγλικού Τμήματος

 

brit coun synerg  cambr  ielts  menu-uoa 

Cambridge English Language Assessment – Part of the University of Cambridge

Συμμετοχή στις επίσημες εξετάσεις για την απόκτηση των ακόλουθων αναγνωρισμένων πτυχίων:

  • YLE (Young Learners English Tests) / Movers / Επίπεδο Α1
  • KET for Schools (Key English Test) / Επίπεδο Α2
  • PET for Schools (Preliminary English Test) / Επίπεδο Β1
  • FCE for Schools (First Certificate in English) / Επίπεδο Β2
  • CAE (Certificate in Advanced English) / Επίπεδο Γ1
  • CPE (Certificate of Proficiency in English) / Επίπεδο Γ2
  • IELTS (International English Language Testing System)

Εκπαίδευση των καθηγητών / μαθητών της Σχολής:

Οι καθηγητές / μαθητές μας παρακολουθούν σεμινάρια το υλικό των οποίων είναι σχεδιασμένο από ειδικούς στις εξετάσεις Cambridge English. Στόχοι των σεμιναρίων είναι:

  • Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών / μαθητών με το περιεχόμενο των εξετάσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης των επί μέρους δεξιοτήτων και συμμετοχή των μαθητών σε mock exams.
  • Η παροχή βασικών στρατηγικών και πρακτικών ιδεών για τη διδασκαλία στην τάξη ώστε οι καθηγητές της Σχολής να σχεδιάσουν την προετοιμασία των μαθητών και να βελτιώσουν  την επίδοση των υποψηφίων.
  • Δοκιμή εξεταστικού υλικού από ομάδες μαθητών με σκοπό την αξιολόγηση πιθανών αλλαγών στο εξεταστικό σύστημα.   

British Council

Τον Ιούνιο του 2013 υπογράφηκε Σύμφωνο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) μεταξύ του British Council, Greece και της Σχολής μας το οποίο προβλέπει τη στενή συνεργασία των δύο εκπαιδευτικών οργανισμών για συνέργειες που αφορούν στη διδασκαλία με κάθε πρόσφορο μέσο της Αγγλικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα, στην προετοιμασία υποψηφίων σπουδαστών για πανεπιστήμια της Βρετανίας, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων υπηρεσίες συμβουλευτικής και τη διαδικασία IELTS, αλλά και κοινές πολιτιστικές δραστηριότητες και προγράμματα.

Επίσης, η Σχολή μας είναι μέλος του "Addvantage Scheme for Schools” του BritishCouncil και κατέχει τη θέση “Platinum” η οποία εξασφαλίζει προνόμια για τους μαθητές και τους καθηγητές (σεμινάρια, οργάνωση mock exams κτλ) καθώς και ενημέρωση σχετικά με καινοτόμα προγράμματα και δράσεις. Οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων γλωσσομάθειας μέσω BritishCouncil διεξάγονται για τους μαθητές μας στις εγκαταστάσεις της Σχολής μας που λειτουργεί ως επίσημο εξεταστικό κέντρο.      

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών-τριών στο πλαίσιο του μαθήματος επιλογής «Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής» του Η΄ εξαμήνου.

Ομάδες φοιτητών παρακολουθούν, συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και διδάσκουν υπό την καθοδήγηση των καθηγητών της Σχολής μας που αναλαμβάνουν τον ρόλο του συμβούλου - εκπαιδευτή.     

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.