Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Μια σημαντική υπηρεσία που παρέχει το Σχολείο στο πλαίσιο λειτουργίας του Τμήματος Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής είναι ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Το Σχολείο, προκειμένου να παράσχει στους μαθητές και στους αποφοίτους τουτην καλύτερη δυνατή υπηρεσία, συνεργάζεται με τους εξειδικευμένους Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού της εταιρείας Orientum-Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας και τους προσφέρει υψηλού επιπέδου πληροφόρηση για τις Πανεπιστημιακές και Τεχνολογικές σχολές στην Ελλάδα και τις σπουδές στο εξωτερικό, καθώς και για τις συνεχείς μεταβολές στην αγορά εργασίας.

Οι επιστημονικοί συνεργάτες της Orientum, με τις προσωπικές συνεντεύξεις και με τη χρήση τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων  και επαγγελματικής προσωπικότητας που έχει αναπτύξει η εταιρεία, βοηθούν τους ενδιαφερόμενους στη διερεύνηση και κατανόηση των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους. Παράλληλα, στο Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού δίνεται έμφαση στο να αποκτήσουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις σχολές που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις τους και να εφοδιαστούν με όλα τα απαραίτητα προσόντα ώστε να πετύχουν τον ακαδημαϊκό τους στόχο.

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.