Τα Γερμανικά στη Σχολή μας

Στόχοι εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας στη Σχολή μας:

 • Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων  (γραπτή και προφορική έκφραση, κατανόηση προφορικών και γραπτών κειμένων)
 • Λειτουργική χρήση της γλώσσας - Άνεση στην επικοινωνία
 • Εμβάθυνση στη Γερμανική Γλώσσα - Μελέτη του γερμανικού πολιτισμού
 • Άριστη προετοιμασία και συμμετοχή σε εξετάσεις γλωσσικής πιστοποίησης - Απόκτηση διπλωμάτων 

Μέσα υλοποίησης στόχων

Απόκτηση διπλωμάτων:

 1. Ενισχυτικό υλικό διδασκαλίας
 2. Εξάσκηση προφορικού λόγου
 3. Σύγχρονα διδακτικά μέσα (διαδραστικός πίνακας/ ηλεκτρονική πλατφόρμα e-school)

Επαφή με τη γερμανική κουλτούρα:

 1. Projekte
 2. Βιωματικά εργαστήρια (Workshops)/Labor
 3. Ταξίδια σε γερμανόφωνες χώρες
 4. Προβολή ταινιών, επισκέψεις σε εκθέσεις και θεατρικές παραστάσεις
 5. Ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων και επιστημονικών άρθρων μέσω διαδικτύου

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.