Πρόγραμμα Σπουδών στα Γερμανικά

Διδακτική Στρατηγική

 

Η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στοχεύει στην κατάκτηση της άριστης γνώσης των Γερμανικών ως προϋπόθεση για την απόκτηση των διπλωμάτων, αλλά και των εφοδίων που κρίνονται απαραίτητα ώστε να μπορούν οι μαθητές μας να ζήσουν, να σπουδάσουν, να δραστηριοποιηθούν και να συνυπάρξουν με πολίτες διαφορετικών πολιτιστικών καταβολών σε γερμανόφωνο περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο οι μέθοδοι και το υλικό διδασκαλίας ποικίλουν, το διαδίκτυο, η προβολή video, το ενισχυτικό υλικό, οι διαθεματικές εργασίες και τα Projekte, η λογοτεχνία, η ποίηση, ο γερμανικός κινηματογράφος και τα Workshops συντελούν στην πληρέστερη και βιωματική εκμάθηση της Γερμανικής  Γλώσσας.

 

Αναλυτικό πρόγραμμα

Τα Γερμανικά ξεκινούν από το Νηπιαγωγείο και συνεχίζονται στην Α’ και Β΄ Δημοτικού με τη μορφή βιωματικών εργαστηρίων με στόχο τη γλωσσική αφύπνιση των μαθητών με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολύπλευρων δραστηριοτήτων που ευνοούν την ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων παράλληλα με την ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας. Από τη Γ’ Δημοτικού εντάσσονται τα Γερμανικά στο καθημερινό πρόγραμμα και  συνεχίζονται σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού με ενισχυμένο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο η εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας συνεχίζεται με διευρυμένο πρόγραμμα σπουδών και πρόσθετες ώρες διδασκαλίας. Στο Γυμνάσιο πραγματοποιείται το DeutschesLabor, με στόχο την ενασχόληση των μαθητών με επίκαιρα ζητήματα μέσω του Γερμανικού Τύπου και του διαδικτύου. Στο Λύκειο υπάρχουν προγράμματα ολοκλήρωσης της απόκτησης διπλωμάτων καθώς και προετοιμασίας σπουδών στη Γερμανία.

Εξετάσεις Γλωσσομάθειας

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις  γλωσσομάθειας του Γερμανικού Ινστιτούτου Goethe αποκτώντας αναγνωρισμένα πτυχία επιπέδου Α1 έως C1.

Στην Α’ Λυκείου οι μαθητές έχουν ολοκληρώσει τις γνώσεις τους στο επίπεδο Β2 και μπορούν στη Β’ και Γ’ Λυκείου να παρακολουθήσουν ένα από τα δύο τμήματα:

  • προετοιμασίας για την απόκτηση του διπλώματος C1,
  • προετοιμασίας για την απόκτηση του Test DaF, το οποίο τους εξασφαλίζει την είσοδό τους στα πανεπιστήμια της Γερμανίας και σε γερμανόφωνα πανεπιστήμια.

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.