Τμήμα Εικαστικών

Βασικές Αρχές και Στόχοι του Μαθήματος των Εικαστικών

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών για τις εικαστικές τέχνες, η εμβάθυνση σε αυτές και η απόλαυσή τους μέσα από δραστηριότητες έρευνας και δημιουργίας έργων, αλλά και μέσα από την κατανόηση του φαινομένου της τέχνης, ώστε οι μαθητές να καλλιεργηθούν ως δημιουργοί και ως φιλότεχνοι θεατές.

Η διδακτική προσέγγιση του μαθήματος βασίζεται στην ανοιχτή διδασκαλία, που ενεργοποιεί την αυτενέργεια του μαθητή, την ελεύθερη σκέψη και δημιουργικότητα και τον βοηθά να συνειδητοποιήσει τη δυνατότητα έκφρασης των ιδεών, εμπειριών και συναισθημάτων του, μέσω της Τέχνης.

Επιδιώκεται η ενίσχυση της δεξιότητας ερμηνείας και αξιολόγησης των έργων των συμμαθητών του, αλλά και των δικών του έργων ως προς το περιεχόμενο, τη δομή και τον τρόπο παρουσίασης τους, μια διαδικασία που τον βοηθά να συνειδητοποιήσει πως υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές και απόψεις γύρω από κάθε έργο τέχνης. Έτσι,  κάθε  έργο που δημιουργείται δεν είναι η μοναδική εκδοχή σε ό, τι ζητάει ο καθηγητής, γι' αυτό και ο μαθητής λογαριάζεται ως δημιουργός αλλά και ως δέκτης της δημιουργίας των άλλων.

g1.JPGg2.jpgg3.JPG

Πολιτιστικά προγράμματα

Μέσω των Πολιτιστικών Προγραμμάτων που οργανώνονται κάθε χρονιά, οι μαθητές προσεγγίζουν σφαιρικά την πολυπλοκότητα της Τέχνης, η οποία συντελεί στη δημιουργία μιας ισορροπημένης προσωπικότητας. Έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν και να διερευνήσουν ζητήματα έξω από το πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος.

 

Εκπαίδευση & Οπτικοακουστική Έκφραση : Φωτογραφία – Κινηματογράφος

Το σχολείο μας συμμετέχει σ' ένα δίκτυο σχολείων που ασχολείται με την διάδοση της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης. Αντικείμενο του Δικτύου είναι η εικαστική έκφραση των μαθητών με μέσα όπως η φωτογραφία και ο κινηματογράφος.

Στο πλαίσιο λοιπόν του προγράμματος «Εκπαίδευση & Οπτικοακουστική έκφραση: φωτογραφία-κινηματογράφος» τα παιδιά καλούνται να τραβήξουν με φωτογραφική μηχανή ή κάμερα μια σειρά από φωτογραφίες ή πλάνα, με στόχο να αφηγηθούν μια ιστορία μέσα από ακίνητες ή κινούμενες εικόνες.

Οι εργασίες των παιδιών παρουσιάζονται κάθε χρόνο σε διαγωνισμούς και φεστιβάλ που διοργανώνονται από διάφορους φορείς και την δ/νση Δ/θμιας εκπαίδευσης Ανατολικής αττικής.

Οι διακρίσεις των μαθητών μας κάθε χρόνο είναι πολλές και σημαντικές.

ag1.jpgag2.jpgag3.jpg

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.