Ελληνική Γλώσσα

Στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μαθήματα:

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα 
 • Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

Η διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής Γλώσσας επιδιώκει:

 • Να εκτιμήσουν οι μαθητές τη μακρόχρονη πορεία και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας.
 •  Να επικοινωνήσουν οι μαθητές με σημαντικά έργα της ελληνικής γραμματείας, αρχαίας και νέας ελληνικής, των οποίων οι διαχρονικοί προβληματισμοί και οι αξίες ενδιαφέρουν και τη σύγχρονη εποχή.
 • Να αποκτήσουν οι μαθητές, μέσα από πολλαπλές γλωσσικές εμπειρίες,  γλωσσική επάρκεια και δεξιότητες γραμματισμού τέτοιες, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν υπεύθυνα και κριτικά στις σημερινές κοινωνικές ανάγκες.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων χρησιμοποιούμε:

 • Την πλήρως ενημερωμένη βιβλιοθήκη του Σχολείου μας, στην οποία οι μαθητές ανατρέχουν προκειμένου να αντλήσουν πολύτιμο συμπληρωματικό υλικό για τα μαθήματα και τις εργασίες τους.
 • Το διαδίκτυο ως εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης πληροφοριών σε πλήθος ψηφιακών πηγών (ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, λογοτεχνικά αρχεία κ.ά.).
 • Εποπτικά μέσα ήχου και εικόνας (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βιντεοπροβολείς, διαδραστικοί πίνακες κ.ά.) για την εισαγωγή στη διδασκαλία νέων εκπαιδευτικών μεθόδων.
 • Την εξ αποστάσεως παροχή κατάλληλα σχεδιασμένου εκπαιδευτικού υλικού από τους καθηγητές του Σχολείου μας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας e-school.
 • Τη διά ζώσης επικοινωνία των μαθητών μας με σημαντικούς σύγχρονους λογοτέχνες και κριτικούς της λογοτεχνίας για να συζητήσουν μαζί τους και να ανταλλάξουν απόψεις για ό,τι απασχολεί τον σύγχρονο άνθρωπο.

Εκπαιδευτικό υλικό της Σχολής μας:

arxaia alyk theor yliko1 theor yliko2
arxaia aristot    

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.