Ιστορία

Με τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Λύκειο επιδιώκεται:

  • Να αντιληφθούν οι μαθητές το ιστορικό παρελθόν ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δράσης, ώστε να συνειδητοποιήσουν την ατομική και συλλογική ευθύνη του ανθρώπου για τη δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας και την πρόοδο του πολιτισμού.
  • Να γνωρίσουν οι μαθητές την ελληνική  και παγκόσμια ιστορία από την αρχαιότητα ως σήμερα και να κατανοήσουν το βαθμό σύνδεσης της ιστορικής πορείας του Ελληνισμού με τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
  • Να εισαχθούν στη διαδικασία κατανόησης, ανάλυσης και αξιολόγησης των διαφορετικών οπτικών με τις οποίες προσεγγίζονται και ερμηνεύονται τα ιστορικά γεγονότα και φαινόμενα από τους ιστορικούς.

Για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς,  χρησιμοποιούμε:

  • Την πλήρως ενημερωμένη βιβλιοθήκη του Σχολείου μας, στην οποία οι μαθητές μας ανατρέχουν προκειμένου να αντλήσουν πολύτιμο συμπληρωματικό υλικό για τα μαθήματα και τις εργασίες τους.
  • Το διαδίκτυο ως εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης πληροφοριών σε πλήθος ψηφιακών πηγών (ηλεκτρονικοί χάρτες, ηλεκτρονικοί κατάλογοι μουσείων, ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, ψηφιακές αναπαραστάσεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων κ.ά.).
  • Εποπτικά μέσα ήχου και εικόνας (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βιντεοπροβολείς, διαδραστικοί πίνακες κ.ά.) για την προβολή ταινιών μυθοπλασίας και ιστορικών ντοκιμαντέρ με απώτερο στόχο την πολύπλευρη προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Την εξ αποστάσεως παροχή κατάλληλα σχεδιασμένου εκπαιδευτικού υλικού μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας e-school.
  • Τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με στόχο τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.