Λατινικά

Με τη διδασκαλία του μαθήματος των Λατινικών επιδιώκεται:

  • Να γνωρίσουν οι μαθητές τη λατινική γλώσσα και να μελετήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της, τόσο στο επίπεδο του γλωσσικού συστήματος (γραμματική και σύνταξη), όσο και στο επίπεδο του λεξιλογίου και της κατανόησης κειμένου.
  • Να κατανοήσουν τις αξίες που διέπουν τον κλασικό ελληνορωμαϊκό κόσμο και να γνωρίσουν τη συμβολή του στη διαμόρφωση του νεότερου ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, χρησιμοποιούμε:

  • Το διαδίκτυο ως εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης πληροφοριών σε πλήθος ψηφιακών πηγών (ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, ψηφιακά αρχεία με έργα της Ρωμαϊκής Γραμματείας κ.ά.).
  • Εποπτικά μέσα ήχου και εικόνας (βιντεοπροβολείς, διαδραστικοί πίνακες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κ.ά.).
  • Την εξ αποστάσεως παροχή κατάλληλα σχεδιασμένου εκπαιδευτικού υλικού, με όλα τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της λατινικής γλώσσας, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας e-school.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.