Εκπαιδευτική Προσέγγιση

Οι Οικονομικές Επιστήμες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μαθήματα:

  • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών
  • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Η διδασκαλία των μαθημάτων των Οικονομικών Επιστημών επιδιώκει:

  • Να προσεγγίσουν οι μαθητές ποιοτικά, ποσοτικά και μέσα από ανάλυση και  μελέτη περιπτώσεων (case studies) βασικές έννοιες και νόμους των οικονομικών επιστημών, που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν φαινόμενα που συναντούν στη ζωή τους, όπως ο προσδιορισμός των τιμών, η ζήτηση και η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών κ.ά.
  • Να αποκτήσουν δεξιότητες για την επίλυση ασκήσεων – προβλημάτων σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμών και τη λειτουργία της αγοράς.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων χρησιμοποιούμε:

  • Παρουσιάσεις - παραδόσεις σε διαδραστικό πίνακα, σε συνδυασμό με ένα διαρκώς ανανεωμένο ψηφιακό και έντυπο υλικό.
  • Πρόσθετο διδακτικό υλικό, όπως φυλλάδια, σημειώσεις κ.λπ., το οποίο παρέχεται στους μαθητές μας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας e-school.
  • Τη συμμετοχή των μαθητών σε πανελλήνιους διαγωνισμούς όπως η «Εικονική Επιχείρηση», που διεξάγεται από το Σωματείο Επιχειρηματικότητα Νέων.
  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και τράπεζες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Στη σκιά ενός στελέχους», και σε πανεπιστημιακές σχολές διοίκησης επιχειρήσεων.

 

aoth       aode

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.