Τα Εικαστικά στο Λύκειο

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Το μάθημα της καλλιτεχνικής παιδείας είναι ένα σχετικά καινούριο μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών της Α΄ Λυκείου. Στοχεύει στη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης των απόψεων των μαθητών σε θέματα τέχνης, στην κατανόηση των εκφραστικών δυνατοτήτων που προσφέρουν τα υλικά, στην εξοικείωσή τους, με βασικές έννοιες της εικαστικής γλώσσας όπως η γραμμή, το σχήμα, η κλίμακα, το χρώμα κ.α αλλά και στην ανάπτυξη της αισθητικής κρίσης τους. Όλα αυτά επιτυγχάνονται  με επιλεγμένες και ειδικά διαμορφωμένες εικαστικές δραστηριότητες με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών, ενεργοποιώντας τη θέληση τους για μάθηση.

Όλη η τάξη ως ένα σύνολο συνεργάζεται με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, προσεγγίζει ένα θέμα, καταθέτει απόψεις, ανταλλάσσει ιδέες και τέλος παράγει αποτελέσματα. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε ατομικό ή και σε συλλογικό επίπεδο. Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες διερευνούν, πειραματίζονται, ανταλλάσσουν απόψεις, αναλαμβάνουν ρόλους και πρωτοβουλίες, προετοιμάζουν και παρουσιάζουν θέματα που αφορούν την διδασκόμενη ενότητα. Έτσι, μαθαίνουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο ομάδων και να δημιουργούν ένα ομαδικό  καλλιτεχνικό προϊόν-αποτέλεσμα.

Με τις δραστηριότητες αυτές επιδιώκεται οι μαθητές να μάθουν να είναι δημιουργικοί και παράλληλα φιλότεχνοι θεατές με κρίση και απόψεις στα ζητήματα της τέχνης.

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το μάθημα του ελευθέρου σχεδίου είναι η αναπαράσταση με μολύβι σε xαρτί ενός θέματος, που συνήθως είναι μια σύνθεση αντικειμένων στον xώρο. (Νεκρή φύση) Η ελευθερία του μαθητή ο οποίος σχεδιάζει δεν σχετίζεται με την ελεύθερη απόδοση του θέματος όπως αυτός θέλει, αλλά με το γεγονός ότι σχεδιάζει χωρίς την βοήθεια γεωμετρικών οργάνων.

Η διδασκαλία του Ελεύθερου Σχεδίου στηρίζεται στην οπτική αντίληψη του χώρου που μας περιβάλλει. Στόχος είναι να παρατηρούμε σε βάθος τα υπό σχεδίαση αντικείμενα και όχι απλώς να τα κοιτάζουμε επιφανειακά.

Στο μάθημα του ελευθέρου σχεδίου, μαθαίνουμε να αντιλαμβανόμαστε τους όγκους μέσα από τα σχήματα, τα φώτα και τις σκιές. Ουσιαστικά και πρακτικά μαθαίνουμε να αποδίδουμε αυτό που βλέπουμε και να το οργανώνουμε σωστά στο χώρο μιας κόλλας χαρτιού, πλαισιώνοντας το με τονικές διαβαθμίσεις που θα μας χαρίσουν ένα άρτιο αποτέλεσμα.

1.jpg2.jpg3.jpg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.