Μαθηματικά

Με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Λύκειο επιδιώκεται:

  • Να εισαχθούν οι μαθητές στην αποδεικτική διαδικασία και να ασκηθούν  στην ορθολογική σκέψη, την ανάλυση, την αφαίρεση, τη γενίκευση και την κριτική.
  • Nα αποκτήσουν αξιόλογες γνώσεις μαθηματικών και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν, εκτός των άλλων, να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πιο προχωρημένο επίπεδο.
  • Nα γνωρίσουν τον ρόλο των Μαθηματικών στους διάφορους τομείς της γνώσης και τις ποικίλες εφαρμογές τους στις άλλες επιστήμες.

Για να πετύχουμε τους στόχους, χρησιμοποιούμε:

  • Εποπτικά μέσα ήχου και εικόνας (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βιντεοπροβολείς, διαδραστικοί πίνακες κ.ά.) για την εισαγωγή στη διδασκαλία νέων εκπαιδευτικών μεθόδων.
  • Το διαδίκτυο ως εργαλείο πρόσβασης και χρήσης κατάλληλου Μαθηματικού Λογισμικού (π.χ. Geogebra, Sketchpad, Graphmatica κ.ά.).
  • Πρόσθετο υποστηρικτικό διδακτικό υλικό (θεωρία και ασκήσεις) αποθηκευμένο στο e-school, τη διαδικτυακή πλατφόρμα διδασκαλίας του Σχολείου μας, για την καλύτερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης.

Τέλος, για να πετύχουμε τους παραπάνω στόχους, οι μαθητές μας:

  • Συμμετέχουν στους Πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) και στον Διεθνή Διαγωνισμό Καγκουρώ.

Εκπαιδευτικό υλικό της Σχολής μας:

     
     

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.