Πληροφορική

Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται είναι τα ακόλουθα:

  • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
  • Εφαρμογές Πληροφορικής
  • Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας των μαθημάτων είναι:

 

  • Nα εισαγάγει τους μαθητές στις βασικές αρχές της πληροφορικής και του προγραμματισμού. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι μαθητές διδάσκονται πώς να αξιοποιούν εφαρμογές πολυμέσων και ταυτόχρονα εξοικειώνονται με τη χρήση προγραμματιστικών εργαλείων.
  • Να γνωρίσουν οι μαθητές τη δομή και τους κανόνες που διέπουν μια γλώσσα προγραμματισμού και να κατανοήσουν τους περιορισμούς και τις δυνατότητές της.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αξιοποιούμε:

  • Το σύγχρονο εργαστήριο υπολογιστών του Σχολείου, όπου γίνεται χρήση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας.
  • Την εξ αποστάσεως παροχή κατάλληλα σχεδιασμένου εκπαιδευτικού υλικού μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας e-school.
  • Τους διαδραστικούς πίνακες, αξιοποιώντας ψηφιακό υλικό σχεδιασμένο ειδικά για να βοηθήσει στην ουσιαστική κατανόηση των εννοιών του μαθήματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.