Διεθνής Διαγωνισμός Καγκουρό

kangaroo

  

Η Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου αποτελεί για 9η συνεχή χρονιά εξεταστικό κέντρο του Διεθνούς Μαθηματικού Διαγωνισμού «Καγκουρό». Ο Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός «Καγκουρό» είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός διασκεδαστικός διαγωνισμός στον κόσμο, με συμμετοχή 6,5 εκατομμυρίων μαθητών από 70 χώρες.

Η φιλοσοφία του διαγωνισμού έχει ως βασική αρχήπως τα Μαθηματικά πέραν του στενού χαρακτήρα τους ως γνωστικού αντικειμένου, αποτελούν κι ένα ολοκληρωμένο σύστημα σκέψης, το οποίο υποβοηθά τη σφαιρική ανάπτυξη των νοητικών δεξιοτήτων των μαθητών, γεγονός που συνάδει απόλυτα με τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της διδασκαλίας των Μαθηματικών της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές που φοιτούν στις τάξεις από τη Β΄ Δημοτικού έως και την Γ΄ Λυκείου, επιλύοντας ασκήσεις που αντιστοιχούν στο γνωστικό και αντιληπτικό τους επίπεδο. Οι ερωτήσεις στις οποίες διαγωνίζονται οι μαθητές δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις μαθηματικών ούτε απευθύνονται μόνο σε μαθητές με ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά. Ο κοινός νους, η καθαρή σκέψη και η αγάπη για τα Μαθηματικά είναι αρκετά εφόδια για να αντιμετωπίσει κανείς τα θέματα του διαγωνισμού.

Η Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου επικροτεί τέτοιου είδους ενέργειες και στηρίζει τον διαγωνισμό με την συμμετοχή της ως εξεταστικό κέντρο, τόσο για του μαθητές της Σχολής όσο και για τους μαθητές άλλων σχολείων της ευρύτερης περιοχής. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης καθώς και η καταβολή της συνδρομής που ανέρχεται στο ποσό των 12,50€. Το ποσό αυτό καλύπτει τα έξοδα του διαγωνισμού, τα δώρα που παίρνουν όλοι οι συμμετέχοντες και τα βραβεία των διακριθέντων.

Οδηγίες για την συμμετοχή μαθητών άλλων σχολείων

Σας ενημερώνουμε πως για τη συμμετοχή των μαθητών στον Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό «Καγκουρό», απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των εξεταστικών κέντρων, είναι η καταβολή της συνδρομής που ανέρχεται στο ποσό των 12,50€. Η συνδρομή αυτή αποτελεί τη μόνη δέσμευση των συμμετεχόντων.

Το χρηματικό ποσό θα πρέπει να κατατεθεί στην Κεντρική Γραμματεία της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου (Ν. Μιλήση 3, Παλλήνη) μέχρι τη Δευτέρα 16.03.2020 και ώρα 15:00. Εκεί θα πρέπει να συμπληρωθεί και η υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής. Με το πέρας του διαγωνισμού, η Σχολή μας θα καταθέσει το συνολικό ποσό των συμμετεχόντων σε τραπεζικό λογαριασμό του «Καγκουρό».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 09.05.2020 στη Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, καθώς το σχολείο μας είναι εξεταστικό κέντρο για τους μαθητές του αλλά και για μαθητές της ευρύτερης περιοχής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού (www.kangaroo.gr)

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.