Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ – ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός Τύπος : Ανώνυμη Εταιρεία
Έτος Ίδρυσης: 1991
ΑΦΜ: 094325550
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 1104201000
Αρμόδια Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ Αθηνών
Έδρα: Παλλήνη Ν. Μιλήση 3 Τ.Κ: 15351
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.