Δράσεις

Συναντήσεις με συγγραφείς

Στο χώρο της Βιβλιοθήκης οι μαθητές της Σχολής συναντούν συγγραφείς και εικονογράφους των οποίων τα βιβλία έχουν διαβάσει και επεξεργαστεί στην τάξη την ώρα της Φιλαναγνωσίας.

Νηπιαγωγείο: Στο Νηπιαγωγείο υπάρχει το πρόγραμμα «Οι συγγραφείς πηγαίνουν Νηπιαγωγείο» στη διάρκεια του οποίου οι μικροί μαθητές συναντούν, παίζουν και συνομιλούν με συγγραφείς καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Δημοτικό: Στο πλαίσιο του μαθήματος της Φιλαναγνωσίας οι μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού συναντούν συγγραφείς, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, των οποίων τα βιβλία έχουν επεξεργαστεί με διάφορους τρόπους.

Γυμνάσιο-Λύκειο: Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναντούν κάθε χρόνο συγγραφείς που τα βιβλία τους έχουν μελετήσει και επεξεργαστεί διεξοδικά.

Ανάγνωση παραμυθιών

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και της Α’ Δημοτικού μια φορά την εβδομάδα επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη οργανωμένα, για να ακούσουν ένα παραμύθι από τον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης, να το συζητήσουν, να παίξουν και τέλος γιανα δανειστούν βιβλία. Στόχος είναι οι μαθητές από μικρή ηλικία να κατανοήσουν τη δομή και τη λειτουργία μιας Βιβλιοθήκης, αλλά και τη σημασία της ανάγνωσης βιβλίων, έτσι ώστε μελλοντικά να γίνουνσυνειδητοποιημένοι χρήστες της Βιβλιοθήκης.

Book your trip

Στη Βιβλιοθήκη έχει δημιουργηθεί μια ειδική τροχήλατη κατασκευή στην οποία υπάρχουν αγγλικά βιβλία για όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Τρεις φορές την εβδομάδα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, οι μαθητές με την βοήθεια μιας καθηγήτριας Αγγλικών δανείζονται βιβλία λογοτεχνίας ανάλογα με την ηλικία και το αναγνωστικό τους επίπεδο. Στόχος είναι η δημιουργίααναγνωστών αγγλικής λογοτεχνίας και η βελτίωση του επιπέδου των Αγγλικών τους από μικρή ηλικία μέσα από την ανάγνωση αγγλικών κειμένων.

Libraiginaire

Στη Βιβλιοθήκη έχει δημιουργηθεί μια ειδική τροχήλατη κατασκευή στην οποία υπάρχουν γαλλικά βιβλία για όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Φιλαναγνωσίας των Γαλλικών που λαμβάνει χώρα στη Βιβλιοθήκη, οι μαθητές, αφού ολοκληρώσουν το μάθημά τους, δανείζονται με τη βοήθεια των καθηγητών Γαλλικών βιβλία λογοτεχνίας ανάλογα με την ηλικία και το αναγνωστικό τους επίπεδο. Στόχος είναι η εξοικείωση των μαθητών με την Γαλλική γλώσσα και κουλτούρα μέσα από την ανάγνωση λογοτεχνίας. 

Σεμινάρια

Η Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της αναβάθμισης του υποστηρικτικού έργου της στην εκπαιδευτική διαδικασία οργανώνει σεμινάρια και εκδηλώσεις για τον εμπλουτισμό γνώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται είτε από τον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης είτε από εκπαιδευτικούς της Σχολής είτε από εξωτερικούς συνεργάτες. 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.