Ξένες Γλώσσες

brit

fre

ger

cult

Στο Σχολείο μας διδάσκονται τα Αγγλικά ως πρώτη ξένη γλώσσα και τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών εστιάζει στη γλωσσική εκμάθηση, στην επικοινωνία και στη μελέτη των αντίστοιχων πολιτισμών. Η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται ενισχυμένα σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα. Η διδασκαλία της αρχίζει από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και συνεχίζεται απρόσκοπτα έως και το Λύκειο. Η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά ή Γερμανικά) αρχίζει από τη Γ' Δημοτικού και συνεχίζεται επίσης έως και το Λύκειο.

Για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία των γλωσσών αυτών η Σχολή μας έχει στενή παιδαγωγική συνεργασία με τBritish Council, το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Goethe και εφαρμόζει τις μεθόδους και τα δοκιμασμένα προγράμματά τους. Τα προγράμματά μας είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε οι μαθητές μας να μπορούν να ολοκληρώσουν το βασικό κύκλο σπουδών σε εύλογο χρόνο και να αποκτήσουν τα σχετικά διπλώματα κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Σχολείο. Παράλληλα, οι μαθητές μας μέσα από ποικίλες δραστηριότητες αποκτούν λειτουργική χρήση των γλωσσών, έρχονται σε επαφή με την κουλτούρα των αντίστοιχων χωρών και εφοδιάζονται με όλα εκείνα τα στοιχεία που θα τους επιτρέψουν στο μέλλον να ζουν και να κινούνται με άνεση εκτός των συνόρων της χώρας μας.

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.