Υποτροφίες - Βραβεία

Απόσπασμα από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Σχολής

8.1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Υποτροφία Χαρίσιου Παπαμάρκου: Απονέμεται με απόφαση της Διεύθυνσης της Σχολής στον πρώτο από τους αριστεύσαντες σε διαγωνισμό μεταξύ των μαθητών μας της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού. Η υποτροφία αντιστοιχεί σε έκπτωση 30% επί των διδάκτρων της επόμενης σχολικής χρονιάς, δηλαδή της Α΄ τάξης του Γυμνασίου. Στον διαγωνισμό οι υποψήφιοι διαγωνίζονται στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στα Αγγλικά.

Υποτροφία Δημητρίου Ελευθεριάδη: Απονέμεται με απόφαση της Διεύθυνσης της Σχολής στον δεύτερο και στον τρίτο από τους αριστεύσαντες σε διαγωνισμό μεταξύ των μαθητών μας της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού. Η υποτροφία αντιστοιχεί σε έκπτωση 20% και 10% αντίστοιχα επί των διδάκτρων της επόμενης σχολικής χρονιάς, δηλαδή της Α΄ τάξης του Γυμνασίου. Στον διαγωνισμό οι υποψήφιοι διαγωνίζονται στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στα Αγγλικά.

Σημείωση:

Ο διαγωνισμός διεξάγεται κατά τη διάρκεια του γ' τριμήνου μεταξύ των μαθητών της Στ΄ τάξης του Δημοτικού της Σχολής μας, οι οποίοι έχουν επανεγγραφεί για το επόμενο σχολικό έτος στην Α΄ Γυμνασίου του Σχολείου μας. 

 

ΙI. ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη

Υποτροφία Γεωργίου Ιωαννίδη: Απονέμεται με απόφαση της Διεύθυνσης της Σχολής στους τρεις πρώτους μαθητές της Α΄, στους τρεις πρώτους μαθητές της Β΄ και στους τρεις πρώτους μαθητές της Γ΄ τάξης που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη ετήσια επίδοση από όλα τα τμήματα της τάξης τους στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της ομάδας Α και της ομάδας Β (σε ποσοστό 60-40). Τα ποσοστά των υποτροφιών καθορίζονται ως εξής:

Πρώτος: 30%
Δεύτερος: 20%
Τρίτος: 10%

και αντιστοιχούν σε έκπτωση επί των διδάκτρων της επόμενης σχολικής χρονιάς.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τριών (ή περισσοτέρων) μαθητών στην πρώτη θέση μοιράζονται ισόποσα το 60%. Εάν ισοβαθμούν δύο μαθητές στην πρώτη θέση μοιράζονται ισόποσα το 50% της 1ης και 2ης θέσης (30% + 20%). Εάν ισοβαθμούν δύο μαθητές στη δεύτερη θέση μοιράζονται ισόποσα το 30% της 2ης και 3ης θέσης (20% + 10%). Όσοι ισοβαθμούν στην τρίτη θέση μοιράζονται ισόποσα το 10%.

Έτσι, σε κάθε περίπτωση το Σχολείο θα παρέχει υποτροφίες που αντιστοιχούν συνολικά στο 60% των διδάκτρων κάθε τάξης.

IIΙ. ΛΥΚΕΙΟ – Α΄ και Β΄ τάξη

Υποτροφία Δημητρίου Ν. Μακρή: Απονέμεται με απόφαση της Διεύθυνσης της Σχολής στους τρεις πρώτους μαθητές της Α΄ και στους τρεις πρώτους μαθητές της Β΄ τάξης που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα από όλα τα τμήματα της τάξης τους. Τα ποσοστά των υποτροφιών καθορίζονται ως εξής:

Πρώτος: 30%
Δεύτερος: 20%
Τρίτος: 10%

και αντιστοιχούν σε έκπτωση επί των διδάκτρων της επόμενης σχολικής χρονιάς.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τριών (ή περισσοτέρων) μαθητών στην πρώτη θέση μοιράζονται ισόποσα το 60%. Εάν ισοβαθμούν δύο μαθητές στην πρώτη θέση μοιράζονται ισόποσα το 50% της 1ης και 2ης θέσης (30% + 20%). Εάν ισοβαθμούν δύο μαθητές στη δεύτερη θέση μοιράζονται ισόποσα το 30% της 2ης και 3ης θέσης (20% + 10%). Όσοι ισοβαθμούν στην τρίτη θέση μοιράζονται ισόποσα το 10%.

Έτσι, σε κάθε περίπτωση το Σχολείο θα παρέχει υποτροφίες που αντιστοιχούν συνολικά στο 60% των διδάκτρων κάθε τάξης.

ΙV. ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Υποτροφία Ξένων Γλωσσών: Απονέμεται από τη Διεύθυνση της Σχολής και τα αντίστοιχα ξενόγλωσσα τμήματα:

  • Στον μαθητή που ακολουθώντας το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής πέτυχε στις εξετάσεις του επιπέδου Β2 την υψηλότερη βαθμολογία και άριστη επίδοση (μεγαλύτερη από 90/100), κατά την εξεταστική περίοδο που έχει επιλεγεί για εκείνη τη σχολική χρονιά. Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο 5% των διδάκτρων και εκπίπτει από τα δίδακτρα της επόμενης σχολικής χρονιάς.
  • Στον μαθητή που ακολουθώντας το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής πέτυχε στις εξετάσεις του επιπέδου C2 την υψηλότερη βαθμολογία και άριστη επίδοση (μεγαλύτερη από 90/100), κατά την εξεταστική περίοδο που έχει επιλεγεί για εκείνη τη σχολική χρονιά. Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο 10% των διδάκτρων και εκπίπτει από τα δίδακτρα της επόμενης σχολικής χρονιάς.
  1. Διαγωνισμοί της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) – [Αφορούν στις Β΄ και Γ΄ τάξεις του Γυμνασίου και στο Λύκειο και διακρίνονται στις εξής φάσεις: Α΄ φάση: Θαλής, Β΄ φάση: Ευκλείδης, Γ΄ φάση: Αρχιμήδης]: Οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου που θα περάσουν με επιτυχία τη Β΄ φάση του διαγωνισμού (Ευκλείδης) και θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γ΄ φάση (Αρχιμήδης), δικαιούνται υποτροφίας, το ποσό της οποίας ανέρχεται στο 10% των διδάκτρων και εκπίπτει από τα δίδακτρα της επόμενης σχολικής χρονιάς.

Οι μαθητές που θα περάσουν με επιτυχία τη Γ΄ φάση του διαγωνισμού (Αρχιμήδης) και θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε βαλκανικούς και ευρωπαϊκούς μαθηματικούς διαγωνισμούς δικαιούνται υποτροφίας, το ποσό της οποίας ανέρχεται στο 100% των διδάκτρων και εκπίπτει από τα δίδακτρα της επόμενης σχολικής χρονιάς.

3. Υποτροφία «Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης»: Η υποτροφία απονέμεται μετά από διαγωνισμό που πραγματοποιείται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, στον οποίο μπορούν να λάβουν μέρος οι μαθητές μας που έχουν εγγραφεί στο Ωδείο της Σχολής και διδάσκονται τύμπανα (ντραμς σετ).

Οι μαθητές διαγωνίζονται σε συγκεκριμένο κομμάτι που έχουν προετοιμάσει και σε ένα ακόμη που τους δίνεται σε πρώτη ανάγνωση (prima vista), ενώπιον επιτροπής στην οποία συμμετέχουν: α) εκπρόσωπος της οικογένειας Κωνσταντινίδη, β) δύο εκπρόσωποι της Σχολής, γ) ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Ωδείου – Παραρτήματος Παλλήνης που λειτουργεί στη Σχολή μας και, δ) ένας καθηγητής τυμπάνων του Εθνικού Ωδείου ή Σολίστ-μέλος μεγάλης ορχήστρας ή άλλος διακεκριμένος μουσικός, ο οποίος δεν διδάσκει στη Σχολή μας.

Εάν δεν υπάρχουν μαθητές που διδάσκονται τύμπανα, η υποτροφία δίνεται σε μαθητές που διδάσκονται κιθάρα, με τους ίδιους όρους.

Ο πρώτος του διαγωνισμού κερδίζει υποτροφία, η οποία ανέρχεται στο 100% των διδάκτρων του Ωδείου της Σχολής μας για την εκμάθηση τυμπάνων για το επόμενο σχολικό έτος. Σε περίπτωση ισοψηφίας η υποτροφία μοιράζεται ισόποσα στους ισοψηφήσαντες.

Αθλοθέτης, από το σχολικό έτος 2009-2010 και για δεκαπέντε χρόνια είναι η οικογένεια Κ. Κωνσταντινίδη στη μνήμη του γιου τους Αλέξανδρου, ο οποίος υπήρξε μαθητής της Σχολής μας.

8.2 ΒΡΑΒΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ - Γ΄ τάξη

1) Αριστείο: Απονέμεται με απόφαση του Συμβουλίου της Γενικής Διεύθυνσης μετά από πρόταση του Συλλόγου των Καθηγητών του Λυκείου στον τελειόφοιτο που κρίνεται άριστος ως προς το ήθος, την επίδοση και τη δράση του κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Σχολείο.

Έπαθλο Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου: Απονέμεται με απόφαση της Διεύθυνσης της Σχολής στον μαθητή που βραβεύεται με το Αριστείο και συνοδεύεται από συμβολικό χρηματικό ποσό.

2) Βραβείο Επίδοσης: Απονέμεται στον τελειόφοιτο που κατά τη διάρκεια της τριετούς φοίτησής του στο Λύκειο της Σχολής και τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις έλαβε τον ανώτερο συνολικό βαθμό.

Έπαθλο Σοφοκλή Μαρκιανού: Απονέμεται με απόφαση της Διεύθυνσης της Σχολής στον μαθητή που λαμβάνει το Βραβείο Επίδοσης στο Λύκειο και συνοδεύεται από συμβολικό χρηματικό ποσό.

3) Βραβείο Νικολάου Δ. Μακρή: Αθλοθετείται από τον Σύλλογο Αποφοίτων της Σχολής (Σύλλογος Αποφοίτων Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου) και απονέμεται στον τελειόφοιτο που θα συγκεντρώσει στις πανελλαδικές εξετάσεις τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης στον Προσανατολισμό των Θετικών Σπουδών και των Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής και έχει φοιτήσει στη Σχολή μας τουλάχιστον στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Το Βραβείο είναι τιμητική πλακέτα και συνοδεύεται από συμβολικό χρηματικό ποσό.

4) Βραβείο Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου: Αθλοθετείται από τον Σύλλογο Αποφοίτων της Σχολής (Σύλλογος Αποφοίτων Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου) και απονέμεται στον τελειόφοιτο που θα συγκεντρώσει στις πανελλαδικές εξετάσεις τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης στον Προσανατολισμό των Ανθρωπιστικών Σπουδών και έχει φοιτήσει στη Σχολή μας τουλάχιστον στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Το Βραβείο είναι τιμητική πλακέτα και συνοδεύεται από συμβολικό χρηματικό ποσό.

5) Αθλητικό Βραβείο Αθ. Λευκαδίτη: Απονέμεται με απόφαση της Διεύθυνσης της Σχολής και του Τμήματος Φυσικής Αγωγής στον τελειόφοιτο μαθητή που διακρίθηκε για το αθλητικό ήθος και τις επιδόσεις του κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Λύκειο.

6) Βραβείο Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων: Απονέμεται με απόφαση της Διεύθυνσης της Σχολής και του Συλλόγου των Καθηγητών στον τελειόφοιτο που διακρίθηκε για την ανελλιπή και δημιουργική συνεισφορά του στους καλλιτεχνικούς τομείς και δραστηριότητες του Λυκείου μας.

7) Έπαινος: Απονέμεται με απόφαση της Διεύθυνσης της Σχολής και των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών στους τελειόφοιτους μαθητές της Σχολής μας για την επιτυχή συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Τριπλή Επιλογή και την εισαγωγή τους σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

8) Βραβείο Ξένων Γλωσσών: Απονέμεται με απόφαση της Διεύθυνσης της Σχολής και του αντίστοιχου Τμήματος Ξένης Γλώσσας στον τελειόφοιτο μαθητή που γνωρίζει και ομιλεί καλύτερα μία εκ των τριών διδασκομένων στο Σχολείο μας γλωσσών.

9) Ειδικά Βραβεία: Εφόσον υπάρχουν τελειόφοιτοι που όχι μόνο ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του σχολικού προγράμματος, αλλά διακρίθηκαν για το ζήλο και τις εξαιρετικές επιδόσεις τους σε διάφορους τομείς, βραβεύονται με απόφαση της Διεύθυνσης της Σχολής και του Συλλόγου των Καθηγητών.

Τα Ειδικά Βραβεία είναι δυνατόν να απονέμονται και σε μαθητές άλλων τάξεων του Λυκείου.

H Γενική Διεύθυνση μπορεί με απόφασή της κατά περίπτωση να απονέμει βραβεία και να προκηρύσσει διαγωνισμούς για υποτροφίες σε μαθητές που φοιτούν ή πρόκειται να φοιτήσουν στη Σχολή μας. Οι όροι συμμετοχής στους διαγωνισμούς αυτούς θα γνωστοποιούνται εγκαίρως στους ενδιαφερομένους.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.